AUTEURSRECHT

In toepassing van de Franse wet op de intellectuele eigendom en, meer in het algemeen, de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, mag u de gegevens, de presentatie of de organisatie van de website niet reproduceren voor andere doeleinden dan privé, maar ook niet verkopen, verdelen, uitgeven, verspreiden, uitzenden, aanpassen, wijzigen, publiceren, meedelen, geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Federatie van de Resto du Coeur van België.

Deze site werd gebouwd door iRaiser.

De werking van de site is gebaseerd op Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).